Polistyren ekstrudowany XPS EURO-ECO 35 F ma szeroki zakres zastosowań. Idealnie nadaje się do rozwiązywania problemów związanych z oszczędzaniem ciepła oraz do stosowania w budownictwie energooszczędnym i pasywnym. Szerokie wykorzystywanie XPS w budownictwie jednorodzinnym jest gwarantem wysokich oszczędności w zakresie energii elektrycznej, cieplnej oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery.